ELŐD

 

 

 

 

 

 

 

ÁLMOS

 

 

 

 

 

 

 

ÁRPÁD

889

907

 

 

 

 

 

SOLT

907

943

 

 

 

 

 

FÁJSZ

947

949

 

 

 

 

 

TAKSONY

949

970

 

 

 

 

 

GÉZA

970

997

 

 

 

 

 

I ISTVÁN

997

1038

 

 

 

 

 

ORSEOLO PÉTER

1038

1041

 

 

 

 

 

ABA SÁMUEL

1041

1044

 

 

 

 

 

ORSEOLO PÉTER

1044

1046

 

 

 

 

 

I ANDRÁS

1046

1060

 

 

 

 

 

I BÉLA

1060

1063

 

 

 

 

 

SALAMON

1063

1074

 

 

 

 

 

I GÉZA

1074

1077

 

 

 

 

 

I LÁSZLÓ

1077

1095

 

 

 

 

 

KÖNYVES KÁLMÁN

1095

1116

 

 

 

 

 

II ISTVÁN

1116

1131

 

 

 

 

 

II (VAK) BÉLA

1131

1141

 

 

 

 

 

II GÉZA

1141

1162

 

 

 

 

 

III ISTVÁN

1162

1172

Ellenkirály

II LÁSZLÓ

1162

1163

 

 

 

 

Ellenkirály

IV ISTVÁN

1163

1165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III BÉLA

1172

1196

 

 

 

 

 

IMRE

1196

1204

 

 

 

 

 

III LÁSZLÓ

1204

1205

 

 

 

 

 

II ANDRÁS

1205

1235

 

 

 

 

 

IV BÉLA

1235

1270

 

 

 

 

 

V ISTVÁN

1270

1272

 

 

 

 

 

IV (KUN) LÁSZLÓ

1272

1290

 

 

 

 

 

III ANDRÁS

1290

1301

 

 

 

 

 

VENCEL LÁSZLÓ

1301

1305

 

 

 

 

 

OTTÓ

1305

1308

 

 

 

 

 

I (ANJOU) KÁROLY Róbert

1308

1342

 

 

 

 

 

I (NAGY) LAJOS

1342

1382

 

 

 

 

 

MÁRIA

(Erzsébet anyakirályné)

1382

1395

Ellenkirály

II (DURAZZÓI, vagy KIS) KÁROLY

1386

1387

 

 

 

 

Társkirály

(LUXEMBURGI) ZSIGMOND

1387

1395

 

(LUXEMBURGI) ZSIGMOND

1395

1437

 

 

 

 

 

(HABSBURG) ALBERT

1437

1439

 

 

 

 

 

 

1439

1440

 

 

 

 

 

V LÁSZLÓ

1440

1457

Ellenkirály

I ULÁSZLÓ

1440

1444

 

 

 

 

 

 

1444

1445

 

 

 

 

Kormányzók

A HÉT FŐKAPITÁNY

1445

1446

 

 

 

 

Kormányzó

HUNYADI JÁNOS

1446

1452

 

 

1457

1458

 

 

 

 

 

HUNYADI MÁTYÁS

1458

1490

 

 

 

 

 

II ULÁSZLÓ

1490

1516

 

 

 

 

 

II LAJOS

1516

1526

 

 

 

 

 

I FERDINÁND

 

1526

1564

ERDÉLYBEN:

SZAPOLYAI JÁNOS

1526

1540

 

MIKSA

1564

1576

 

JÁNOS ZSIGMOND

1540

1571

 

RUDOLF

1576

1608

 

BÁTHORY ISTVÁN

1571

1576

 

 

 

 

 

BÁTHORY KRISTÓF

1576

1581

 

 

 

 

 

BÁTHORY ZSIGMOND

1581

1599[1]

 

 

 

 

 

BÁTHORY ENDRE

1599

1599[2]

 

 

 

 

Erdély uralkodója is

RUDOLF, „császári helytartó”-ja Erdélyben MIHÁLY VAJDA

1599

1600

 

 

 

 

 

BÁTHORY ZSIGMOND

1600

1601

 

 

 

 

Erdély uralko-dója is

RUDOLF, nevében BASTA GYÖRGY önkényuralkodik Erdélyben

1601

1602

 

 

 

 

 

BÁTHORY ZSIGMOND

1602

1602

 

 

 

 

Erdély uralko-dója is

RUDOLF, nevében BASTA GYÖRGY önkényuralkodik Erdélyben

1602

1603

 

 

 

 

 

SZÉKELY MÓZES

1603

1603

 

 

 

 

Erdély uralko-dója is

RUDOLF, nevében BASTA GYÖRGY önkényuralkodik Erdélyben

1603

1605

 

 

 

 

 

BOCSKAY ISTVÁN

1605

1606

 

 

 

 

 

 

1606

1607

 

 

 

 

 

RÁKÓCZI ZSIGMOND

1607

1608

 

II MÁTYÁS

1608

1619

 

BÁTHORY GÁBOR

1608

1613

 

II. FERDINÁND

1619

1637

 

BETHLEN GÁBOR

1613

1629

 

 

 

 

 

BETHLEN ISTVÁN, ill. BRANDENBURGI KATALIN

1629

1630

 

III. FERDINÁND

1637

1657

 

I RÁKÓCZI GYÖRGY

1630

1648

 

 

 

 

 

II. RÁKÓCZI GYÖRGY

1648

1657

 

I LIPÓT

(I Rákóczi Ferenc, összeesküvése 1667-ben, de fejedelemi cím birtokosa)

1657

1705

 

RHÉDEI FERENC

1657

1658

 

 

 

 

 

II. RÁKÓCZI GYÖRGY

1658

1658

 

 

 

 

 

BARCSAY ÁKOS

1658

1660

 

 

 

 

 

 

1660

1661

 

 

 

 

 

KEMÉNY JÁNOS

1661

1662

 

 

 

 

 

I APAFY MIHÁLY

1662

1687

THÖKÖLY IMRE KÜLÖN FEJEDELEMSÉGE

1682-1685

 

 

 

 

 

1687

1688

 

 

 

 

Erdély egyedüli uralkodójává is lett

I LIPÓT

1688

1690

 

 

 

 

 

THÖKÖLY IMRE független uralkodó Erdélyben

1690

1690

 

 

 

 

 

 

1690

1691

 

 

 

 

Névlegesen társuralkodó Erdélyben

I. LIPÓT gubernátori kormányzása, névlegesen II APAFY MIHÁLY erdélyi fejedelem

1691

1699

 

 

 

 

Erdély egyedüli uralkodójává is lett

I. LIPÓT

1699

1703

 

 

 

 

Szabadsághar-cos uralkodó egész Magyar-ország felett

II. RÁKÓCZI FERENC

1703

1711

 

I JÓZSEF

1705

1711

 

 

 

 

 

III. KÁROLY

1711

1740

 

 

 

 

 

MÁRIA TERÉZIA

1740

1780

 

 

 

 

 

II. JÓZSEF

1780

1790

 

 

 

 

 

II. LIPÓT

1790

1792

 

 

 

 

 

I. JÓZSEF

1792

1835

 

 

 

 

 

V. FERDINÁND

1835

1848

 

 

 

 

 

FERENC JÓZSEF

1848

1917

 

 

 

 

 

IV. KÁROLY

1916

1918

 

 

 

 

 

POLGÁRI DEMOKRATIKUS FORRADALOM

gróf KÁROLYI MIHÁLY

1918

1919

 

 

 

 

 

TANÁCSKÖZTÁRSASÁG

1919

1919

 

 

 

 

 

HORTY MIKLÓS

1919

1944

 

 

 

 

 

 

1944

1946

 

 

 

 

 

TILDY ZOLTÁN

1946

1948

 

 

 

 

 

Vissza[1] 1594-ben Báthory Zsigmond alig egy hétre lemondott a fejedelmi hatalomról. 1598 áprilisában ismét lemondott a fejedelemségről és Sziléziába távozott, de még ez év augusztus végén visszatért és ismét elfoglalta a fejedelmi trónt. Ezen időszakban I. Rudolf király Miksa főherceget nevezte ki erdélyi kormányzónak, mellette a katonai ügyeket Giorgo Basta tábornokra bízta.

[2] Báthori András bíboros januártól október végéig uralkodott Erdélyben. Ekkor Mihály havasalföldi és moldvai vajda a sellenberki csatában legyőzte és átvette Erdély felett az uralmat.