Yo heló mufti, na mi a fetva?”

 

 

Mufti:

 

Török eredetű szó, annyit tesz, mint 'törvénymagyarázó': a török bírói rend egyik főosztálya. Feje az isztambuli főmufti (seikh ül iszlam), alárendeltjei az vialetek és szandzsákok muftijai. Tényleges hatáskör nélküli, de tekintélyes erkölcsi és politikai tényező, mely csupán a hozzá benyújtott kérelmekkel kapcsolatban mondta ki, hogy a szent törvények értelmében mi a helyes. Fetvá volt az egyszerű vélemény; e nélkül a szultánok államügyekben sem döntöttek, az ezzel való ellenkezést államcsínynek tekintették. A muftik minden törvénynemben adtak ki fetvát, mely közönséges perekben a legfontosabb okmány volt; az okmányon álnevek (a felperes mindig Zejd, az alperes Amru) szepeltek, a mufti véleménye csak egy szó volt: igen vagy nem. A muftik az alacsonyabb rangú kádikkal és tanítókkal együtt alkották az ulemák rendjét.

A Magyar Katolikus Lexikon alapján

 

Képkivágás.JPG

Képkivágás1.JPG

Képkivágás2.JPG

 

Ottoman Shaykh al-Islam and Muftis Would Wear the Blue Shoes (Colour of Sky) to Symbolise the Highness of Knowledge.

 

 

Fetva:

 

A fetva vagy fatva arab szó. Az iszlám vallásban vallásjogi döntést jelent olyan esetben, mikor egy konkrét hitelméleti vagy vallásgyakorlati kérdésre nincs válasz sem a Koránban, sem a hadíszokban, sem a muszlim tudósok közmegegyezésében, az idzsmában.

A fatvát egy arra képzett személy, a mufti hozza. Manapság fatvatanácsok is működnek.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fetva

 

A fetva azt jelenti, hogy felelet, rendelet; a mufti véleménye vagy ítélete, illetőleg válasza olyan elébe adott jogi kérdésre, melyre a szent törvény (saria) vagy éppen nem, vagy bizonytalan feleletet ad. Az illetők úgy tették fel, vagy irták le a kérdést, hogy a mufti, vagy molla felelete rendesen csak ebből állott: olur (igen), vagy olmaz (nem lehet). Az ilyen fetvákat peres felek is érvényesíthették a kádi (biró) előtt, még pedig mint nagyerejü bizonyítékot. Fontos állami ügyekben a szultánok is bocsáttattak ki a főmuftival (sejkh ül iszlam) ily fetvákat, hogy intézkedéseiknek törvényesebb színt adhassanak. Az időről-időre kibocsátott fetvák össze is gyüjtettek és egyik forrását alkotják a török törvényhozásnak. V. ö. Thury, Török történetirók.

Pallas Nagylexikon szövege alapján

 

A fetvák gyűjteménye fontos része a muszlim jognak!