„Mátyás 80.000-ért megvette a koronát.”

 

 

Mátyás királyről részletesen: https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Mátyás_magyar_király

 

Hunyadi Mátyást a Duna jegén választották királlyá 1458-ban, ám azt már kevésbé szokták hangsúlyozni, hogy koronázására csak hat év múlva került sor. Hogy miért, az az alábbiakban olvasható...

 

1458. január 24-én Mátyás királlyá választották Budán. Ez volt a híres, a Duna-jegén lebonyolított választás, amikor a köznemesség és a főrendek nagy része Mátyás mellé állt. Ekkor még főleg csak a

nándorfehérvári győző fiát látták benne.

 

A magyar vezetők ezután küldöttséget menesztettek Podjebrád Györgyhöz és III. Frigyeshez, a Habsburghoz. Azelőbbitől magát Mátyást követelték, az utóbbitól pedig a magyar koronát. Podjebrád engedett, egyébként márekkor eljegyeztette lányát, Katalint Mátyással, ezért február 8-án beleegyezett a Hunyadi-sarj szabadonbocsátásába. III. Frigyes viszont nem adta vissza a koronát.

Mátyás uralkodásának kezdeti évei bizonytalanságban teltek: a korona nélkül nem igazán volt legitim magyar uralkodónak nevezhető. Szilágyi Mihály, Újlaki és Garai többször is összeesküvést szerveztek ellene. 1459-ben például III. Frigyest támogatták vele szemben, sőt, 1459. február 17-én a Garai-Újlaki párt királlyá választotta Frigyes császárt. Csak nagy nehézségek, II. Pius pápa segítségével tudta megoldani Mátyás a válságot - írja Vég Gábor a magyar királyokról szóló könyvében.

 

Persze a diplomácián túl az is segít, hogy 1459. április 7-én és 12-én is két csatát vív Mátyás a Habsburgok és támogatóik serege ellen. 1462-ben Mátyás kiegyezik a felvidéki kiskirállyal, illetve zsoldosvezérrel, Giskra Jánossal, és cserébe Maros-menti uradalmakat enged át az addig ellene lázadónak.

 

1463. július 19-én jön létre a bécsújhelyi béke a magyar király és III. Frigyes közt.

 

 Mátyás királlyá választása, 1458 után nevelője, Vitéz János nagyváradi püspök útján 5 évig tárgyalt III. Frigyessel a Szent Korona kiváltásért. Ennek a megállapodásnak az értelmében hazakerül a korona, Frigyes pedig „fiává” fogadta Mátyást. Ő ígéretet tett arra, hogy, örökös hiánya esetén a trón Frigyesé lesz. Frigyes ezen alku, valamint súlyos 80000 arany forint váltságdíj fejében visszaszolgáltatta a Szent Koronát. „Az országgyűlés a korona váltságdíjának fedezésére rendkívüli adót, minden jobbágy telekre 1 arany forintot vetett ki; e súlyos teherrel szemközt a királynak az országnagyok kezessége mellett kellett megigérni, hogy ezentúl semmiféle rendkívüli adót nem fog kérni a rendektől. A váltságdíj összegyűlvén 1463 julius 19-ikén a magyar biztosok végleg megkötötték a békét s átvették a szent koronát, mely 23 éven át volt a nemzettől elidegenítve.Marczali Henrik: NAGY KÉPES VILÁGTÖRTÉNET

 

A visszavétel Sopronban, 1463. július 26-án történt fényes külsőségek között. Mátyás egy török elleni háborúból, Jajca várából lovagolt fel az ünnepélyes átvételre!

 

matyas-kiraly.jpg

 

A megkoronázott és koronázási jelvényekkel ellátott Hunyadi Mátyás a Thuróczy János-féle Chronica Hungarorum-ban

 

 

Mátyás ezután a Boszniát elfoglaló török ellen indul, és visszahódítja a keresztények számára a terület fővárosát, Jajcát, 1463. december 25-én.

 

A konszolidálódott helyzetben, 1464. március 29-én a székesfehérvári országgyűlés alkalmával a hazai szokások szerint érvényesen megkoronázzák Mátyást a frissen visszaszerzett, hőn áhított Szent Koronával. Ezután, április hatodikán bocsátják ki a székesfehérvári koronázási cikkelyeket, amelyekkel elkezdődnek „Mátyás, az igazságos” közigazgatási, bíráskodási és pénzügyi reformjai.

 

Még ugyanebben az évben, törvényt hozat a korona őrzéséről. Késôbbi kiegészítés, hogy Visegrád legyen az őrzés helyszíne (1492), majd 1500-tól világi főurak őrzésére bízzák a jelvényeket.