A szám letöltése (mp3)

 

A szám megtekintése

 

A sor magyarázatához kattints rá!

Királyok a házban

 

A Szent Turul nemzetség,

A tehetséges liliomosok,

Zsigmond az oroszlános klánból,

Az isteni Hollós család,

II. Ulászló az egyfejű sasos,

Az egyszarvúsok,

A bátor sárkányfogasok,

A nyíllal átlőtt fejű oroszlánosok,

A labancosztó koronás sasosok,

A Hattyús família,

A keményszívű szarvasosok,

A szőlő mellett karddal átszúrt sisakosok,

A sörrel koccintó kétfejű sasos szindikátus

A házbaaaan.

 

Két ifjú rokon, István és Koppány,

Az egyik darabokban a másik meg király.

Híres-neves törvénykönyve dicsérte az eszét,

Unokaöccsének meg kiszúratta a szemét.

Ólom a fülbe, ez forró haver![1]

Ez a szent király, aki a tízezresről figyel.

I. László a csodatevő,

Kunt kergető , lengyelt cselező,

Csehet átverő, oroszt győző,

Szintén szent király, ez mind mind ő!

Fehérváron eltemették,

Nagyváradon észrevették.

Csoda ez haver nem esik meg mindenkivel.

Nem a lábán ment oda, hidd el!

A kőműves a Kelemen  a könyves meg Kálmán.

Tönkre tette életét egy furcsa női ármány.

Béla sajnos Istvánt nem láthatta,

5 éves volt, mikor Kálmán megvakíttatta.

Gertrúd merényletnek áldozata lett,

Amíg András idegenben kereszténykedett.

Aztán tatárjárás, muhi csata hirtelen.

IV. Béla 1235-70

Batu kán apukája, Dzsingisz kán az meghalt.

A Julianus barát meg a magyarokért szaladt.

A király és Mária lánya,

Özvegy lett 20 évesen.

Buzgó, vallásos aszkéta,

Berakták szentnek, mint a rakéta.

Egy három nulla egy és András a pácban,

Nincs utód, nincs több Árpád a házban.

 

Államalapító Szent István a király[2], Csodatevő Szent László a király!

Könyvtár szakos Kálmán a király, Kővár építő Béla a király!

Államalapító Szent István a király, Csodatevő Szent László a király!

Könyvtár szakos Kálmán a király, Kővár építő Béla a király!

 

Sok kis király, zárójelben oligarchák,

uralják az országot, interregnum állapot.

Roberto Carlos jött, nem rúgott gólt,

Ő egy másik Károly, akit a pápa tolt.

Visegrádi hármas királytalálkozó.

A kápolnaispánság önálló oklevéladó.

Nagy Lajos könnyen legény a gáton és

A Toldi desszertnek lenyom sok Nápolyit.

Magyarország határait három tenger mossa,

Mégse jött több turista akkor se, meg most se.

Csaknem fél Európa a miénk volt,

Nem születhetett minden magyar a legjobbkor.

Épül a királyné vára Diósgyőrben.

Egy ideig korszerű az ősiség törvénye.

Tudományegyeteme épül büszke Pécsnek,

2017-ben lesz épp 650 éves.

Kis Károly nem került érettségi tételbe

Nem futotta neki még ennyire se.

Eztán Jenő a Zsigából császárt csinált.

A budai nagy parasztok megunták a kapát.

Idejött Albert, és itt uralkodott.

Ő az első Habsburg vágod?

Törököt vert vissza a legnagyobb Jani.

Fald fel a falafelt, mert elvisz a Hunyadi! -

Mondta török szülő török gyereknek,

Korán tanították a török fegyelmet.

Utószülött László kap tizenkét évet,[3]

Aztán jött a Mátyás, aki gyakran félrelépett.

Podjebrád Katalin tudta, mi a csizió,

Para lett volna, ha van televízió[4].

Mátyás 80.000-ért megvette a koronát.

Visegrádon őrizte az alagsorban Drakulát.

Míg a hollós nindzsák délre mentek büntetni a muzulmánt,

A Gyevi bíró kőkeményen beszopta az álruhát.

Tonna négy kiló kilencven deka,

Dobzse Lászlónak zsírosan fasza!!!

Bakóczról kápolna, Laciról meg konyha.

Megdobzsedobzsetonnal, azt jól van.

Ezerötszáz- tizenkibaszott négy:

Dózsa György- féle parasztfelkelés.[5]

A mohácsi csata[6] után, a Csele patakban

Találták meg Lajost 1526-ban.

Többszörös a török túljelentkezése[7].

Nemesek kétségbe- és mocsárba esése[8].

1541 oda Buda.

1686 ide Buda.

Csausz volt a hírvivő, nem volt még színes blikk[9].

Rózsametszés, törökfürdő, minden este Cinetrip.

Gyün a gyömli, ott fut a csifut.

Rüstü kapucsi, tüstént a kaput!

Kajmakám, irány a szatyma nagyker.

Virítsd a mukátát, szeraszker.

Legszebb szavainkat a törökök adták.

Könnyen beszél Kosztolányi, nem látta a tombászt.

Yo heló mufti, na mi a fetva?

Vak Bottyán a müezzint a bégekre baszta.

 

Pénzverő Károly Róbert a király, Taljánverő Nagy Lajos a király,

Luxemburgi Zsigmond a király, Igazságos Mátyás a király!

Pénzverő Károly Róbert a király, Taljánverő Nagy Lajos a király,

Luxemburgi Zsigmond a király, Igazságos Mátyás a király!

 

Kiborult a kávé a történelemkönyvre,

Pont most, amikor a Rákóczi jönne[10].

- Cum Deo pro Patria et Libertate -.

1-7-11 szatmári béke[11].

Mária Teréziát[12] szép magyar leventék

16 csöppséghez hozzásegítették, állítólag…

És a szabadkőművesek az országba beavászkodtak.

II. Józsefet ugorjuk át,

Senkit sem érdekel egy kalapos király[13].

Boni[14] és Fecó[15] többször kaptak hajba,

Győrnél például, Fecó került bajba.[16]

Amíg a fejesek irtották egymást,

Kölcsey[17] és Fazekas[18] megírtak egy s' mást.

Ja, meg a Hitel[19], meg a Világ[20], meg a Stádium[21],

Meg a kaszinó[22], a Lánchíd[23], a Vaskapu[24].

Hiába beszélt Ferdinánd hat nyelvet,

Ha a magyar ember nem értett csak egyet[25].

Törvényt sértve került József[26] trónra 'schuldigung.

Dr. Zwack,das ist eine Unicum[27].

Tévedés, hogy Arad miatt nem koccintunk sörrel,

Bort ivott mindenki a Bach-korszak alatt,

Az is gyanús lett, csak a sör maradt.

Ha már bort sem ihatunk, nem koccintunk sörrel!

Békés Andrássy út[28], nyugodt Vérmező[29],

Mindkettőt átjárja a történelmi térerő.

14. 06. 28., merénylet[30]

A nemzetközi helyzet kemény lett.[31]

Ferenc József után Károly[32] lett a király,

Elvitte a hajó Madeirára,

Onnan meg az influenza a másvilágra.

 

II. József, a kalapos király[33], Ferenc[34], Ferdinánd[35] is volt király,

Ferenc József a nagybajuszú király[36], IV. Károly az utolsó király![37]

II. József, a kalapos király, Ferenc, Ferdinánd is volt király,

Ferenc József a nagybajuszú király, IV. Károly az utolsó király!

 

 

 [1] A 14. századi krónikakompozíció szerint Vazul fülébe ólmot öntöttek, de ennek hitelét sokan kétségbe vonják, ami azonban ettől még lehet Szent István király mentegetése.

 

[2] Szent Isván királyunkról lásd ezen sorok hivatkozásait!

 

Két ifjú rokon, István és Koppány,

Az egyik darabokban a másik meg király.

Híres-neves törvénykönyve dicsérte az eszét,

Unokaöccsének meg kiszúratta a szemét.

Ólom a fülbe, ez forró haver!

Ez a szent király, aki a tízezresről figyel.

 

[3] https://hu.wikipedia.org/wiki/V._László_magyar_király

 

[4] https://hu.wikipedia.org/wiki/Podjebrád_Katalin_magyar_királyné

 Mátyás király házaséletére vonatkozó leírásomat lásd az előző sornál!

 

[5] https://hu.wikipedia.org/wiki/Dózsa_György-féle_parasztfelkelés

 

[6] https://hu.wikipedia.org/wiki/Mohácsi_csata

 

[7] Értsd a törökök túlereje a mohácsi csatában. Valójában csak több, mint kétszeres túlerővel kellett számolniuk a magyar csatázóknak. Kb 25 ezren harcoltak a keresztény csapatokban, ugyanakkor az oszmán török seregben kb. 60 ezren voltak.

 

[8] https://hu.wikipedia.org/wiki/Mohácsi_csata

 

[9] Jelenleg (2016. november 27.) is létező bulvár magazin.

 

[10] https://hu.wikipedia.org/wiki/II._Rákóczi_Ferenc

 

[11] https://hu.wikipedia.org/wiki/Szatmári_béke

 

[12] https://hu.wikipedia.org/wiki/Mária_Terézia_magyar_királynő

 

[13] Azért, mégis minket, mint a magyar történelem után érdeklődő olvasókat ne kedvetlenítsen el a Belga szövegírója! Egy nagyon fontos uralkodónkról van szó, a felvilágosult abszolutizmus legnagyobb képviselőjéről. https://hu.wikipedia.org/wiki/II._József_magyar_király

 

[14] https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Napóleon_francia_császár

 

[15] https://hu.wikipedia.org/wiki/Ferenc_magyar_király

 

[16] https://hu.wikipedia.org/wiki/Győri_csata

 

[17] https://hu.wikipedia.org/wiki/Kölcsey_Ferenc

 

[18] https://hu.wikipedia.org/wiki/Fazekas_MihályA debreceni körnek is tagja volt; Csokonai Vitéz Mihály csaknem mindennapos volt Fazekas házánál, és Kazinczy Ferenccel is jó barátságban volt, leveleztek is.” Fazekas részt vett a fejesek egymás elleni csatározásaiban. Önkéntes szolgálatot vállalt már II. József császár seregében a török elleni háborúkban. Sőt, „Boni” és „Fecó” harcaiból is kivette a részét, ugyanis 1793−96-ban részt vett a francia háborúban, s a napóleoni hadjáratok során eljutott Franciaországba, Dél-Németalföldre, Hollandiába, Németországba.”

 

[19] https://hu.wikipedia.org/wiki/Hitel_(Széchenyi_István)

 

[20] http://mek.oszk.hu/11800/11842/11842.htm

 

[21] Politikai tevékenysége sem sokáig szünetelt. Két nagy művének, a Hitelnek és a Világnak kiegészítésére adta ki Lipcsében, 1833-ban ezekhez szellemében és tárgyában hasonló művét, a Stádiumot, amelyben reformterveit még szabatosabban, 12 pontba foglalva fejtette ki. (Azért Lipcsében, mert magyarországi megjelentetését a cenzúra nem engedélyezte) „1. Hitel. 2. Ősiségi jog (aviticitas). 3. Fiscalitas. 4. Birtokképesség. 5. Törvény előtti egyenlőség. 6. Nemtelenek pártvédelme. 7. Házi pénztár és országgyűlési költség terheit mindenki idom szerint viselje. 8. Vizek, utak, belvámok stb., országgyűlési tárgyalások alá tartozzanak. 9. Monopóliumok, céhek, limitációk eltörlése. 10. Törvény csak magyar nyelven szerkesztessék. 11. Csak a helytartó tanács kormányozzon. 12. Ítéletek, tanácskozások nyilvánossága.”

E mű megírása után, amelyet Arany János a Hitellel és Világgal együtt „három égbe nyúló piramidnak” nevezett, ismét újabb terv foglalkoztatta.

 

[22] https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_Casino

 

[23] https://hu.wikipedia.org/wiki/Széchenyi_lánchíd

 

[24] https://hu.wikipedia.org/wiki/Vaskapu-szoros

 

[25] https://hu.wikipedia.org/wiki/V._Ferdinánd_magyar_király

 

[26] https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Ferenc_József_magyar_király

 

[27] https://hu.wikipedia.org/wiki/Unicum Ez az eset, ha megtörtént egyáltalán, akkor II. József (a kalapos király) idejében volt, 1790-ben. Magyarul kilóg az események sorából. Feltételezhetően Ferenc József királynak tulajdonította a dalszöveg író.

 

[28] https://hu.wikipedia.org/wiki/Andrássy_út

 

[29] https://hu.wikipedia.org/wiki/Vérmező

 

[30] https://hu.wikipedia.org/wiki/Szarajevói_merénylet

 

[31] „A nemzetközi helyzet kemény lett.” Kitört az első világháború https://hu.wikipedia.org/wiki/Első_világháború

 

[32] https://hu.wikipedia.org/wiki/IV._Károly_magyar_király

 

[33] Azért, mégis minket, mint a magyar történelem után érdeklődő olvasókat ne kedvetlenítsen el a Belga szövegírója! Egy nagyon fontos uralkodónkról van szó, a felvilágosult abszolutizmus legnagyobb képviselőjéről. https://hu.wikipedia.org/wiki/II._József_magyar_király

 

[34] https://hu.wikipedia.org/wiki/Ferenc_magyar_király

 

[35] https://hu.wikipedia.org/wiki/V._Ferdinánd_magyar_király

 

[36] https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Ferenc_József_magyar_király

 

[37] https://hu.wikipedia.org/wiki/IV._Károly_magyar_király