„Az isteni Hollós család,”

 

 

V. Lászlót 1453-ban az országgyűlésen megjelent rendek képviselői „igaz és természetes királyuknak” ismerték el. A kormányzói méltóságról leköszönő Hunyadi jelentős hatalommal járó tisztséget és rangot kapott. Az ország főkapitányává, és ezzel együtt a „királyi jövedelmek kezelőjévé” nevezték ki, valamint Beszterce város örökös grófja címet kapta meg kormányói tevékenysége és sikeres háborúi elismeréseként. V. László a család címerét is kibővíti. A hagyományos "hollós" címert az uralkodó egy koronát tartó vörös oroszlánnal egészíti ki, amit ún. negyedelt pajzzsal oldottak meg. A Hunyadi család azonban a bővítést követően is a korábbi címerváltozatot használta.

 

László, Isten kegyelméből Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország, stb. királya [...], Ausztria és Stájerország hercege, Morvaország őrgrófja, stb. [...] kegyesen és őszintén kedvelt hívünket, tekintetes és nagyságos Hunyadi Jánost, korábban országunk kormányzóját, az erdélyi országrészbeli Beszterce városunk és kerületünk fölé az örökös grófi méltóságba és tisztségbe felemeltük és kiemeltük, ahogy ezt erről kiadott oklevelünkben részletesebben, világosabban, valamint szabályosabban kifejtettük. Hátravan, hogy az általa érzett megérdemelt szeretetet több és nagyobb bizonysággal kössük össze, miután a tisztességét növeltük, magasabb és illő jelvényekkel és ékességgel szaporítsuk. Idáig ugyanis szent királyi elődeink kegyelméből a fentmondott János gróf, az elődei és családja részére, jótékony ajándékként adományozott címer, azaz nemesi jelkép gyanánt egy égszínkék mezőben a szárnyát kissé felemelő, egy aranygyűrűt a szájában hordozó, természetes színnel megfestett hollóval bírt és nyilvánosan ezt használta. Mi pedig ettől fogva új tisztességének és nagyszerű méltóságának jelvényeként főpapjaink és báróink tanácsára adunk és a fenntemlített korábbi címeréhez hozzáadunk egy fehér mezőben felemelkedő, szétterpesztett lábú, nyitott szájú, a tombolóhoz és a támadóhoz hasonló, és az egyik mellső lábán, mint kézzel arany koronát tartó, vagy mintegy odaadó, vörös színű egész oroszlánt; úgy hogy mind a két, megkettőzött címer kereszt alakban színei szerint szétválasztva, egy és ugyanazon pajzsra legyen odatéve és elhelyezve.”

 

260px-Coa_Hungary_Family_Hunyadi_v2.svg.png

 

Coa_Hungary_Family_Hunyadi_János_(extended)_big.svg.png

 

 

 Mátyás király trónkárpitjából készült palást

 

3322-magyarorszagww.jpg

 

A jobb felső mező árpádsávos, vörössel és ezüsttel vágott.

 A bal felső vörös mezőben egy zöld hármas halom közepén, aranykoronából egy ezüstszínű kettős kereszt emelkedik ki (Magyarország).

 A jobb alsó kék mezőben három, szembeálló aranyszínű, koronás oroszlánfej lebeg (Dalmácia).

 A bal alsó vörös mezőben egy ezüstszínű, kettős farkú, arannyal fegyverzett, ágaskodó oroszlán áll, fején aranykorona (Csehország).

 A boglárpajzs kerek talpú, kék színű, rajta egy barna ágon áll egy jobbra forduló fekete holló, szájában aranygyűrűt tart (Hunyadi ház).