„A keményszívű szarvasosok,”

 

 

A Kemény család címerében szerepel a szarvas: „A család bárói ágának címerében a pajzs kék mezejében arany koronából kinövő természetes színű szarvas, kiöltött piros nyelvvel, felette jobbról ezüst félhold, balról hatágú ezüst csillag. A pajzs pusztán magában áll, sem sisak, sem foszlányok nem ékesítik.” Forrás: A Kemény család honlapja: http://www.kemenyinfo.hu/?xid=1166cdb1

 

„A magyargyerőmonostori bárói és grófi Kemény család, Erdély legrégibb családainak egyike, mely nagyszámú jeles hőst, államférfit, tudóst és írót adott a hazának. Egy törzsből eredve, a mára kihalt Gyerőffy, Mikola, Radó, Vitéz, s a most is élő Kabos családdal a kőrös- és kisszamosvölgyi birtokait első foglalás útján szerezték. Erről a tényről oklevelek vannak, többek közt egy Ulászló király által megerősített egyezség-levél a XV. század végéről, mely szerint az említett családok fiai utódok hiányában jószágaikat egymásnak 'lekötik'. E sokágú nagy törzsből Péter volt az a XV. században, ki a Kemény nevet viselő külön családot alapított. Az 1800-as években a Kemény család Erdélyben, a Bethlen-család után legkiterjedtebbnek számított. Kőváry szerint 1854-ben 70 élő tagja volt.

Azonos eredet mellett ezek a családok ősi címere is azonos eredetű: királyi koronából kiemelkedő szarvas (dámvad). Ez a történelem során, a családok szerteágazása miatt és grófi ill. bárói rangok miatt, a családi címer igen sok változatban tűnt fel.”

 

A család bárói ágának címerében a pajzs kék mezejében arany koronából kinövő természetes színű szarvas, kiöltött piros nyelvvel, felette jobbról ezüst félhold, balról hatágú ezüst csillag. A pajzs pusztán magában áll, sem sisak, sem foszlányok nem ékesítik.

 

kemeny.09e0c3894652.jpg

 

 

Természetes, hogy a szerteágazó főnemesi Kemény család, melynek élete századokra terjed, házassági összeköttetések által az erdélyi és az európai arisztokrácia legfényesebb neveivel jött sógorsági s rokoni kapcsolatba (Bánffy, Bethlen, Barcsay, Bornemisza, Haller, Győrffy, Kendeffy, Kun, Kornis, Macskásy, Nemes, Pekri, Szalánczi, Szentkereszti, Teleki, Toroszkay, Wass, Wesselényi stb.)