…a Csele patakban

Találták meg Lajost 1526-ban.”

 

 

II. Lajos hogyan halt meg a mohácsi csata után?

Kezdjük Brodarics István királyi kancellár visszaemlékezésével,

mert Ő SZEMTANÚ volt 1526. aug. 29-én:

 

A csata előtti napok eseményei:

 

"a király a zsúfolt tanácsülésen, ahol erről szó esett, hirtelen haragragerjedt: "látom már-így szólt-hogy itt mindenki az én fejem árán keres mentséget és menekvést a saját feje számára"

( a hadsereg gyors toborzásáról van szó)

 

Burgió, pápai követ jelentéséből: "Nincs egy emberük sem,aki csak egy csapatot is el tudna vezérelni,nemhogy egy királyi hadsereget. Akik itt a királyi tanácsban ülnek,a hadviseléshez semmit nem értenek, egy sincs köztük, aki egy csupasz véres kardot valaha is látott volna"

 

"még előtte sokat vitatkoztak a király személyéről: voltak akik úgy gondolták, hogy álljon néhány válogatott emberével a csatán kívűl; de látható volt, hogy ezt a sereg semmiképpen nem fogja megengedni, mert azt akarják, hogy "mint az szokásba van, vegyen részt a csatában"

 

II. lajos.png

 

A csaták terén teljesen tapasztalatlan II.Lajos 1526-ban, 20 évesen. (Hans Krell olajképe)

 

 

A többit már tanultuk a történelemórákon. Az eseményről könyvtárnyi irodalmat írtak össze. (ismerjük:több is veszett mohácsnál! )

 

Csak néhány gondolat:

 

A csata mindössze másfél óráig tartott. A magyar hadsereg totálisan megsemmisült. A királyt hű emberei kimenekítik a csata zűrzavarából. Menekülés közben a megáradt Csele patak torkolatánál, mocsaras területen próbálnak átkelni, de a király lova megbotolván, beleesik a mocsárba. A Lajos nem tudván kiszabadulni a ló alól, megfullad. Ezt a verziót ismerjük a könyvekből. Miért nem állt fel Lajos? Miért nem segítettek a kísérői?

 

Nézzük meg a király hadi felszerelését:

 

Lajos királyon súlyos harci páncél volt, ami elérte a 25-30 kilogrammot!

A nyereg un. "magas kápájú" páncélos nyereg, amibe csak kötélcsigával felemelve lehetett beleültetni a lovagot, mert a magas kápa védte a kiesés ellen, harc közben.

 

kápa-horz.jpg

DSC07298-horz.jpg

 

 

Figyeljük meg a nyergeket:igen magas kápák, teljesen körbeveszi a lovagok derekát. Kiesni szinte lehetetlen! A király lova un. hidegvérű Fríz-fajta. Kifejezetten harci célokra tenyésztették. (nálunk Meclenburgi, vagy Muraközi fajtaként ismert.) Ezeket a harci méneket szintén páncélba burkolták, hogy óvják a sérülésektől. Egy ilyen lópáncél 40-50 kilogrammot is nyomott.

 

hidegvérü ló.jpg

 

Fríz-fajta lovak, majd kétszer akkorák, mint a mai lovak.

 

 

páncélos.png

 

Korabeli főúr teljes harci páncélban. Így nézhetett ki II. Lajos király páncélba öltöztetve, mikor rátámadtak a török seregre. Ezzel a súllyal bizony a ló nem tudott talpra állni, ha felborult. Tény, hogy a csata után I. Szülejmán szultán egy egész csapat katonával kerestette messze földön Lajost, de a mocsár (?) jótékonyan elrejtette.

 

 

II. Lajos haláláról két verzió létezik.

 

I. Belefulladt a megáradt Csele patak mocsarába, mikor át akart rajta gázolni. A mocsárban fekvő páncélos testet a helyi parasztok találták meg. Kifosztották a király testét, majd elföldelték a mocsár szélén. (kétségtelen, hogy a király gyűrűjét a helyi parasztoknál találják meg a királyt kereső emberek)

 

székely bertalan.png

 

Ezt a mozzanatot ábrázolja Székely Bertalan történelmi festménye.

 

 

II. A királyt menekítő Szapolyai György (az erdélyi vajda testvére), Tomori Pál érsek, Czettritz Ulrik királyi kamarás átsegítve a királyt a Csele patakon, Székcsőre vitték. Ide késő este érkezvén meg, megpihentek a parókián. A királyról leveszik nehéz páncélját, vacsorát készíttetek neki. A király egy megjegyzésére Szapolyai méregbe gurul és háromélű kardjával leszúrja Lajost, mondván elveszítette az országot. A zajra bejön Tomori, látván a királyt haldokolni, leszúrja Szapolyait. A zajra berohan Czettrich s megöli Tomorit. (A királyi dráma tálalva!) A kíséretben lévő szolgák, félvén a megtorlástól, Lajost visszaviszik a patak partjára és eltemetik. Szapolyait és Tomorit később eltemetik a Székcsői templomban. (1840-es feltárásnál találnak egy sírban két csontvázat, minden melléklet nélkül) Ez a verzió Thatai Miklós, királyi káplán visszaemlékezésében, a Epistola flebilisben olvasható.

 

De van több verzió is a Velencei Senerissima levéltárában, melyet a követek és kémek írnak a Dogénak:

 

1.  A király lova megbokrosodott, így esett be a mocsárba.

2.  A király a csatában megsebesül, így fullad a vízbe.

3.  A király lova sebesülten elfáradva esik a mocsárba.

4.  A király lovastól beleesett a mocsárba, segítői próbálják kiemelni, de a súlyos páncél lehúzza.

5.  A királyt menekítő főurak ölik meg.

6.  A törökök erősen üldözik, így futott be a vízbe, és elmerült.

 

Melyik az igazi?

 

Egy jelentés a Velencei Dogénak a sok közül 1526. nov. 12-én:

 

DSC07301.JPG

 

(a királyné elküldi Cettrizza kamarást, hogy kutassa fel a királyt. Megtalálják a vízben, fegyvereivel együtt. Sérülés nincs rajta. Gyűrűjét lehúzzák, szakállát kihúzva gyolcsba tekerik. A testet Fehérvárra viszik)

 

 

Melyik esemény a valódi?

 

Egy tény igaz: a királyt nem a mocsárban találják meg, hanem a parton, eltemetve, egy szál ingbe, mely arany hímzéseit a királyné készítette. Páncélzata soha nem került elő. A király gyűrűjét a közben lakó parasztoknál találják meg. ( a király páncélja igen nagy értékű volt: kb. 100 falu értékével vetekszik)

 

lajossé.png

 

II. Lajos fiatalkori, aranyozott díszpáncélja. M.N.M.

 

 

Báthory István nádor oklevele a királyi gyűrű megtalálásáról:1527. VI. 4:

 

DSC07299.JPG

 

Verancsics Antal pap, írja:

 

"Lajos király az hadból megfutamodik, ki csakugyan ottan Cselénél egy fogban a sárba vesze. János vajda Fejérvárra mene, az Lajos király testét meghozatá az mohácsi mezeiről s sárból, kinek testit az halászok sárba benyomták vala, hogy az terek meg ne találja"

 

 

Grandpierre K. Endre 1985-ben írt könyvében (Magyarok titkos története) összegzi az összes fellelhető forrásanyagot s arra a következtetésre jut, hogy II. Lajos királyt saját főurai szándékosan meggyilkolták.

 

"CUI PRODEST SCELUS, IS FECIT"         (Seneca)

 

(akinek hasznára van a bűntett az tette)