„Két ifjú rokon, István és Koppány,”

 

 

Egy megalapozottnak tűnő feltevés szerint az Árpádok eredeti öröklési rendje a szeniorátus elvét követte, azaz a honfoglaló Árpád négy fiától leszármazó ágak képviselői felváltva jutottak hatalomhoz. Ezzel a renddel Taksony szakított a 10. század közepe táján: őt fia, Géza követte, aki szintén a saját fiát, Istvánt szánta utódjának. István Hartvik püspök által szerkesztett életírása szerint Géza "összehívta Magyarország főembereit és [...] a közös tárgyalás tanácsa szerint fiát, Istvánt a nép élére állította, hogy uralkodjék utána". Géza döntését azonban egyik rokona, Koppány nem fogadta el, s maga kívánt uralkodni. Koppány személyét ugyan mindmáig nem sikerült megnyugtató módon elhelyezni az Árpádok családfáján, ám szinte bizonyosan elég közeli rokona lehetett Gézának ahhoz, hogy annak halála után öröklési igényt támaszthasson, s valószínűleg idősebb volt Géza fiánál és kijelölt örökösénél, Istvánnál. Ha ez valóban így volt, akkor fellépése visszatérési kísérletként értékelhető az eredeti szeniorátusi öröklési rendhez. A Koppány és István közötti ellentét fegyveres harcba - ha úgy tetszik: "trónviszályba" - torkollott, amely István győzelmét hozta.

 

István születési dátumáról nincs pontos adat. Feltételezések szerint valamikor a 970 és 980 közötti időszakban születhetett, míg a 14. században írt Képes krónika 969-et adja meg születési dátumnak. Ezek szerint Vajk 17-27 éves lehetett a Koppány féle lázadás idején.

Koppány születési dátumáról sincs pontos adat. A becslések szerint valamikor 962 és 964 között született. Tehát 35-37 éves lehetett mikor harcot kezdeményezett rokonával. A 7-10 év korkülönbség korántsem tekinthető kevésnek a korabeli viszonyok között. Koppány érett férfiúi korban, István pedig még csak fiatalember volt az összeütközés idején.

Koppány a senioratus elve alapján akart uralkodó lenni, ami azt jelenti, hogy a fejedelemséget a legidősebb rokon kapja meg, míg István a primogenitura elvét követte, ami az előző uralkodó legidősebb fiára hagyja a trónt.

 

I. István egyetlen fennmaradt korabeli ábrázolása a koronázási paláston látható

 

Istvan.jpg

 

 

Az István mellett harcoló bajor származású Vencellin ispán lefejezi Koppány vezért. A Képes krónika ábrázolása

 

Koppany.jpg