„II Ulászló az egyfejű sasos,”

 

 

II. Ulászló királyunk (1490-1526) a Jagelló-házból származott. Magyarország, Horvátország és Bohémia (Csehország) királya volt egyben. A Jagelló-ház litván származású lengyel királyi dinasztia, melynek tagjai eljutottak a cseh és magyar trónra is.

II. Ulászló magyar király (1490-1516). Uralkodói mellékneve: Dobrze (Dobzse) László. Magyarország és Csehország királya.

 

Mátyás halála után, 1490-ben a magyar főnemesek nagy része Ulászlót kívánta látni a magyar trónon Mátyás fia, Corvin János herceg és a Habsburgok helyett. Ennek oka a várható cseh-lengyel szövetség mellett elsősorban Ulászló gyenge jellemvonásai voltak, mely tulajdonságok királyként valóban jellemezték, hiszen gyenge akaratú, kevés tehetséggel megáldott uralkodó volt. A magyar főurak természetesen nem bízták a véletlenre a választást: koronázási feltételként feleségül kellett vennie a király köztudottan meddő özvegyét, Aragóniai Beatrixot, el kellett törölnie Mátyás újításait (Decretum Maius), köztük a hadiadót; vissza kellett helyeznie a nemeseket az ősi jogaikba, valamint el kellett fogadnia, hogy a fontosabb ügyekben a királyi tanácsnak van fenntartva a döntés joga.

 

Jellemző az akkori magyar főurak ravaszságára, hogy az országgyűlés által a hadiadókat és egyéb, Mátyás király uralma idején bevezetett, a jobbágyokat sújtó terheket eltöröltették, de azokat ők továbbra is beszedték, igaz törvénytelenül, csakhogy a saját zsebükre, nem adták tovább a királynak. Ez is egyik kiváltó oka lett a Dózsa-féle megmozdulásoknak.

 

 II. Ulászló cseh király pecsétjének leírása: Négyes karámmal határolt pecsétmezőben nyílt koronával díszített pajzsban a kétfarkú cseh oroszlán; körülötte kisebb pajzsokban fent a Jagelló-ház címere: a lengyel sas, jobbról a luxemburgi oroszlán, balról a sziléziai sas, alant a lausitzi ökör. Körirata: • wladislausdeigra(tia) rex • bohemie : moravie : dux lucenburgie : et : stesie : lusacie :•: q(ue) : marchio • (e)tc(etera.) Forrás: http://mek.oszk.hu/00800/00893/html/doc/c400288.htm

 

II._ULÁSZLÓ_PECSÉTJE..jpg

 

 

II. Ulászló király dukátjának leírása, melyben ismét ott van az „egyfejű sas”: Előlap: WLADISLA I D GRVNGARI, Félholdon Madonna koronával, bal kezében Jézus, jobb kezében jogar, alul címerben sas. Hátlap: SLADISLAV REX 1516, Szent László szemben áll bal kezében lándzsa.

 

Képkivágás.JPG

 

 

A jagellók inszigniológiájában a sas utalás a lengyel trónra, hiszen a koronás (vagy anélkül) ábrázolt egyfejű sas Lengyelország jelképe. II. Ulászló (Vladislas II.) címere:

 

1405621017_2825.jpg